The contribution of China's emissions to global climate forcing

Li, Bengang ; Gasser, Thomas ; Ciais, Philippe ; Piao, Shilong ; Tao, Shu ; Balkanski, Yves ; Hauglustaine, Didier ; Boisier, Juan-Pablo ; Chen, Zhuo ; Huang, Mengtian ; Li, Laurent Zhaoxin ; Li, Yue ; Liu, Hongyan ; Liu, Junfeng ; Peng, Shushi ; Shen, Zehao ; Sun, Zhenzhong ; Wang, Rong ; Wang, Tao ; Yin, Guodong ; Yin, Yi ; Zeng, Hui ; Zeng, Zhenzhong ; Zhou, Feng