Western boundary currents regulated by interaction between ocean eddies and the atmosphere

Ma, Xiaohui ; Jing, Zhao ; Chang, Ping ; Liu, Xue ; Montuoro, Raffaele ; Small, R. Justin ; Bryan, Frank O. ; Greatbatch, Richard J. ; Brandt, Peter ; Wu, Dexing ; Lin, Xiaopei ; Wu, Lixin