Science-Policy Interplay: Improvement of Air Quality from 2008 to 2014 in Beijing and the Scientific Approach to Achieve APEC Blue

Wang, Zhanshan ; Li, Yunting ; Chen, Tian ; Zhang, Dawei ; Li, Lingjun ; Liu, Baoxian ; Li, Jinxiang ; Sun, Feng ; Pan, Libo