Vlazhnost' : izmerenie i regulirovanie v nauchnykh issledovaniyakh i tekhnike. Tom II : primenenie v razlichnykh oblastyakh. Razdel 6 : meteorologiya

Humidity and moisture : measurement and control in science and industry. Volume II : applications. Section 6 : meteorology