The Southern China Monsoon Rainfall Experiment (SCMREX)

Luo, Yali ; Zhang, Renhe ; Wan, Qilin ; Wang, Bin ; Wong, Wai Kin ; Hu, Zhiqun ; Jou, Ben Jong-Dao ; Lin, Yanluan ; Johnson, Richard H. ; Chang, Chih-Pei ; Zhu, Yuejian ; Zhang, Xubin ; Wang, Hui ; Xia, Rudi ; Ma, Juhui ; Zhang, Da-Lin ; Gao, Mei ; Zhang, Yijun ; Liu, Xi ; Chen, Yangruixue ; Huang, Huijun ; Bao, Xinghua ; Ruan, Zheng ; Cui, Zhehu ; Meng, Zhiyong ; Sun, Jiaxiang ; Wu, Mengwen ; Wang, Hongyan ; Peng, Xindong ; Qian, Weimiao ; Zhao, Kun ; Xiao, Yanjiao