Vervaslinga pä Vestlandet 25 är. Testskrift utgitt anledning av 25-ärs jubileet, 1. juli 1943

Bjerknes, Vilhelm ; Hesselberg, Theodor ; Godske, Carl Ludvig ; Spinnangr, Finn