Retrospect: November 7-11, 1913: The "White Hurricane"

Potter, Sean