Vertical Turbulent Aerosol Fluxes over Desertized Areas

Gorchakov [G.I.] ; Koprov [B.M.] ; Shukurov [K.A.]