OB EHFFEKTIVNOSTI VLIYANIYA POTOKOV KORPUSKULYARNOGO IZLUCHENIYA NA TSIRKULYATSIONNYE USLOVIYA NIZHNIH SLOEV ATMOSFERY

EFFET DES FLUX DE RAYONNEMENTS CORPUSCULAIRES SUR LES CONDITIONS DE CIRCULATION DANS LES BASSES COUCHES DE L ATMOSPHERE

BUT [I.V.]