STRUKTURNYE OSOBENNOSTI OBLACHNYKH VIKHREJ NAD SREDIZEMNOMOR EM I IKH SVYAZ S POLEM IZOBARO-IZOSTERICHESKIKH SOLENOIDOV

PARTICULARITES DE STRUCTURE, POUR LES TOURBILLONS NUAGEUX, AU-DESSUS DE LA MEDITERRANEE. INFLUENCE DU CHAMP DES SOLENOIDES ISOBARES-ISOSTERES

SHAROV [V.] ; TOMOVA [YA.]