O PRINTSIPE IZMENENIYA USTOJCHIVOSTI DLYA KONVEKTSII S UCHETOM VRASHCHENIYA

PRINCIPE DE VARIATION DE LA STABILITE EN PRESENCE D UNE CONVECTION, COMPTE TENU DE LA ROTATION

NIKITIN [O.P.]