O KOEHFFITSIENTE IZLUCHENIYA ATMOSFERNYKH GAZOV

COEFFICIENT D ABSORPTION DES GAZ ATMOSPHERIQUES

NESMELOVA [L.I.] ; TVOROGOV [S.D.]