O PROZRACHNOSTI ATMOSFERY V IK OBLASTI SPEKTRA

TRANSPARENCE DE L ATMOSPHERE DANS LE SPECTRE IR

MALKEVICH [M.S.] ; GEORGIEVSKIJ [YU.S.] ; CHAVRO [A.I.] ...