O VLIYANII AEHROZOLYA NA SPEKTRAL NOE ALBEDO SISTEMY ATMOSFERA-PODSTILAYUSHCHAYA POVERKHOST

INFLUENCE DES AEROSOLS SUR L ALBEDO SPECTRAL DU SYSTEME ATMOSPHERE-SOL

KONDRAT EV [K.YA.] ; SMOKTIJ [O.I.]