O VOZMOZHNOSTI OPREDELENIYA AL BEDO PODSTILAYUSHCHEJ POVERKHNOSTI PO DANNYM SPUTNIKOVYKH NABLYUDENIJ

POSSIBILITE DE DETERMINATION POUR L ALBEDO DE LA COUCHE SOUS-JACENTE D APRES LES DONNEES D OBSERVATION FOURNIES PAR LES SATELLITES

KONDRAT EV [K.YA.] ; D YACHENKO [L.N.] ; PYATOVSKAYA [N.P.] ...