K VOPROSU O VOZMOZHNOSTI POVYSHCHENIYA TOCHNOSTI EHTALONNYKH PRIBOROV DLYA IZMERENIYA PRYAMOJ RADIATSII SOLNTSA

CONTRIBUTION CONCERNANT LA POSSIBILITE D AMELIORER LA PRECISION DES APPAREILS D ETALONNAGE POUR LA MESURE DIRECTE DU RAYONNEMENT SOLAIRE

KASATKINA [O.I.] ; KRASIL SHCHIKOV [L.B.] ; CHISTYAKOVA [E.I.]