OTSENKA POGRESHNOSTI VNEATMOSFERNYKH SPEKTRAL NYKH POSTOYANNYKH IZMEPYAEMYKH PRIBOROM M-83

DETERMINATION DES ERREURS COMMISES DANS L ATMOSPHERE SUR LES CONSTANTES SPECTRALES PAR L APPAREIL M-83

GUSHCHIN [G.P.] ; PAVLYUCHENKOVA [T.A.] ; ROMACHKINA [K.I.]