OB ODNOM SPOSOBE OBRABOTKI SIGNALOV LAZERNOGO LOKATORA

SUR UNE FACON DE TRAITER LES SIGNAUX DU RADAR A LASER

KOVALEV [V.A.]