TURBULENCYJNA TRANSFORMACJA PYLU I GAZOW W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ I JEJ ZALEZNOSC OD PARAMETROW KLIMATOLOGICZNYCH

EVOLUTION PAR TURBULENCE DE LA SUIE ET DES GAZ DE L ATMOSPHERE TERRESTRE ; RELATION AVEC LES PARAMETRES CLIMATOLOGIQUES

BORYCZKA [J.]