MATRICHNYE SPOSOBY ZASHCHITY INFORMATSII PODLEZHASHCHEJ DLITEL NOMY KHRANENIYU

METHODES MATRICIELLES DE PROTECTION DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D UNE LONGUE CONSERVATION

LUSHTAK [A.S.]