SAMOLETNYE SPEKTRAL NYE IZMERENIYA UGLOVOGO RASPREDELENIYA OTRAZHENNOJ KOROTKOVOLNOVOJ RADIATSII OT SLOISTOOBRAZNOJ OBLACHNOSTI

MESURES AERIENNES SPECTRALES DE LA REPARTITION ANGULAIRE POUR LE RAYONNEMENT DES ONDES LONGUES REFLECHIES SUR DES NUAGES STRATIFORMES

KORZOV [V.I.]