REZUL TATY SAMOLETNYKH ISSLEDOVANIJ AEHROZOLYA PO PROGRAMME KEHNEHKS; 1970-1971 GG

RESULTATS D UNE ETUDE AERIENNE SUR LES AEROSOLS DANS LE PROGRAMME KEHNEHKS ; 1970-1971

KONDRAT EV [K.YA.] ; GRISHECHKIN [V.S.] ; POPOVA [S.I.] ...