SOPOSTAVLENIE IZMERENNYKH I RASSCHITANNYKH SPEKTROV PROTIVOIZLUCHENIYA ATMOSFERY

COMPARAISON ENTRE LES SPECTRES MESURES ET CALCULES DU CONTRE-RAYONNEMENT ATMOSPHERIQUE

VINOGRADOVA [I.P.] ; ZHVALEV [V.F.]