DETERMINATION OF THE TOTAL LIQUID WATER CONTENT OF NIMBUS CLOUDS BY COMBINED RADIOTHERMAL AND RADAR MEASUREMENTS

DETERMINATION DU CONTENU TOTAL EN EAU LIQUIDE DES NIMBUS AU MOYEN DE MESURES COMBINEES RADIOTHERMIQUES ET RADAR

GORELIK [A.G.] ; KALASHNIKOV [V.V.] ; UGLOVA [L.N.] ...