UGLOVAYA STRUKTURA POLYA YARKOSTI SISTEMY OKEAN-ATMOSFERA PRI SREDNIKH USLOVIYAKH OBLACHNOSTI

STRUCTURE ANGULAIRE DU CHAMP DE LUMINANCE DU SYSTEME OCEAN-ATMOSPHERE POUR DES NEBULOSITES MOYENNES

TIMOFEEV [N.A.]