SYSTEM PRZETWARZANIA DANYCH W SLUZBIE HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ

SYSTEME DE TRAITEMENT DES DONNEES DANS UN SERVICE HYDRO-METEOROLOGIQUE

SADOWSKI [M.] ; WISNIEWSKA [W.] ; WISNIEWSKI [A.]