BIBLIOTEKA DANYCH DLA DLUGOTERMINOWYCH PROGNOZ METEOROLOGICZNYCH W AUTOMATYCZNYM SYSTEMIE PRZETWARZANIA

BIBLIOTHEQUE DE DONNEES POUR LA PREVISION METEOROLOGIQUE A LONGUE ECHEANCE DANS LE SYSTEME DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE

CISAK [A.] ; WODZINSKA [M.]