O PEWNEJ METODZIE APROKSYMACJI POLA WIATROW

SUR UNE METHODE D APPROXIMATION DU CHAMP DE VENT

MALINOWSKI [K.] ; WOLSKI [A.]