TYPY I RODZAJE SEZONOWYCH ZWROTOW WIATROW STRATOSFERYCZNYCH NAD STACJA

TYPES ET FORMES DE RENVERSEMENTS SAISONNIERS DU VENT STRATOSPHERIQUE AU-DESSUS D UNE STATION

WALCZEWSKI [J.] ; WLUDARSKA [J.]