WYKORZYSTANIE POMIAROW RADIOAKTYWNOSCI POWIETRZA DO WYZNACZANIA WSPOLCZYNNIKA TURBULENCJI ATMOSFERYCZNEJ

DETERMINATION DU FACTEUR DE TROUBLE ATMOSPHERIQUE A PARTIR DE MESURES DE LA RADIOACTIVITE DE L AIR

CIECHOMSKI [M.]