OB EHFFEKTIVNIKH FUNKTSIYAKH PROPUSKANIYA V RASSEYANNOM SVETE DNEVNOGO NEBA

SUR LES FONCTIONS EFFECTIVES DE PROPAGATION DANS LA LUMIERE DIFFUSE DU CIEL DIURNE

GEORGIEVSKIJ [YU.S.] ; MALKEVICH [M.S.] ; KHALIKOVA [R.KH.] ...