O VERTIKAL NYKH TOKAKH V ATMOSFERE I MEKHANISME IZMENENIYA DAVLENIYA

SUR LES COURANTS ATMOSPHERIQUES VERTICAUX ET SUR LE MECANISME D EVOLUTION BARIQUE

BULEEV [N.I.]