O PROTSESSAKH PEREMESHCHENIYA SEVERO-ZAPADNYKH ANTITSIKLONOV I PROTSESSAKH VYKHODA YUZHNYKH TSIKLONOV NA EVROPEJSKUYU TERRITORIYU SSSR I ZAPADNUYU SIBIR V AVGUSTE

PROCESSUS DE DEPLACEMENT POUR LES ANTICYCLONES DE NW ET APPARITION DES DEPRESSIONS DE SUD EN AOUT SUR LE TERRITOIRE EUROPEEN D URSS ET SUR LA SIBERIE OCCIDENTALE

ABRAMOVA [E.N.] ; LENOVA [G.V.]