DINAMIKA UL TRADLINNYKH VOLN V OBSHCHEJ TSIRKULYATSII ATMOSFERY

DYNAMIQUE DES ONDES ULTRALONGUES DANS LA CIRCULATION GENERALE DE L ATMOSPHERE

MARTAZINOVA [V.F.]