O PROSTRANSTVENNOJ STRUKTURE OBLACHNYKH POLEJ PO IZMERENIYAM IZLUCHENIYA ZEMLI SO SPUTNIKA < KOSMOS-243 >

STRUCTURE SPATIALE DU CHAMP DE NEBULOSITE D APRES LES MESURES DE RAYONNEMENT TERRESTRE OBTENUES PAR < COSMOS-243 >

KORODETSKIJ [A.K.] ; GLUSKIN [A.M.] ; DOMBKOVSKAYA [E.P.]