STATISTICHESKIE KHARAKTERISTIKI POLYARIZATSII SVETA RASSEYANNOGO ATMOSFERNYM VOZDUKHOM

CARACTERISTIQUES STATISTIQUES DE LA POLARISATION DE LA LUMIERE DIFFUSEE DANS L ATMOSPHERE

GORCHAKOV [G.I.]