K VOPROSU O TOCHNOSTI TEMPERATURNOGO ZONDIROVANIYA ATMOSFERY S ISKUSSTVENNYKH SPUTNIKOV ZEMLI

PRECISION DES SONDAGES DE TEMPERATURE ATMOSPHERIQUE OBTENUS PAR SATELLITES ARTIFICIELS

TARAKANOVA [V.P.]