SISTEMA POKAZATELEJ EHFFEKTIVNOSTI NAUCHNO-ISSLEDOVATEL SKIKH RABOT METEOROLOGICHESKOGO PROFILYA

SYSTEME D INDICES MONTRANT L EFFICACITE DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES D ASPECT METEOROLOGIQUE

PINUS [N.Z.] ; SAKHNEV [B.I.] ; CHERNYSH [V.I.]