POUZITI ZAKLADNICH ROVNIC PRI POCETNI PREDPOVEDI POCASI. 4. MODEL NCAR PRO GLOBALNI PREDPOVED

APPLICATION DES EQUATIONS DE BASE A LA PREVISION NUMERIQUE DU TEMPS. 4. MODELE NCAR POUR LA PREVISION A L ECHELLE DU GLOBE

BRANDEJS [S.]