ZAVISIMOST MEZHDY VYSOTOJ NIZHNEJ GRANITSY OBLAKOV I METEOROLOGICHESKOJ DAL NOST YU VIDIMOSTI

RELATION ENTRE LE PLAFOND ET LA VISIBILITE METEOROLOGIQUE

TSVERAVA [V.G.]