O VOZMOZHNOSTI OPREDELENIYA PLOSHCHADEJ LIVNEVYKH OSADKOV PRI DISKRETNOM PREDSTAVLENII RADIOLOKATSIONNYKH DANNYKH

POSSIBILITE DE DETERMINER LES ZONES INTERESSEES PAR DES AVERSES D APRES UNE PRESENTATION DISCRETE DES DONNEES D UN RADAR

DIVINSKAYA [B.SH.]