STATISTICHESKOE RASPREDELENIYA VERTIKAL NYKH GRADIENTOV KOEHFFITSIENTA PRELOMLENIYA ATMOSFERY PO DANNYM RADIOZONDIROVANIYA

REPARTITIONS STATISTIQUES DES GRADIENTS VERTICAUX POUR L INDICE DE REFRACTION DE L ATMOSPHERE D APRES LES DONNEES DES RADIOSONDAGES

VORONTSOV [P.A.] ; GOMBOEV [N.TS.]