RADIOUPRAVLYAEMYJ IZMERITEL NYJ KOMPLEKS DLYA AEHROLOGICHESKIKH ISSLEDOVANIJ POGRANICHNOGO SLOYA ATMOSFERY

MONTAGE METROLOGIQUE RADIOGUIDE POUR LES RECHERCHES AEROLOGIQUES CONCERNANT LA COUCHE ATMOSPHERIQUE VOISINE DU SOL

ALDOSHIN [L.T.] ; POPOV [M.V.]