NEKOTORYE REZUL TATY POLEVYKH ISPYTANIJ RADIOUPRAVLYAEMOGO IZMERITEL NOGO KOMPLEKSA DLYA AEHROLOGICHESKIKH ISSLEDOVANIJ POGRANICHNOGO SLOYA ATMOSFERY

QUELQUES RESULTATS OBTENUS EN CAMPAGNE PAR UN MONTAGE METROLOGIQUE FIDELE RADIOGUIDE, POUR LES RECHERCHES AEROLOGIQUES CONCERNANT LA COUCHE ATMOSPHERIQUE VOISINE DU SOL

ALDOSHIN [L.T.] ; POPOV [M.V.] ; SELITSKAYA [V.I.]