SPEKTRAL NYE PRITOKI LUCHISTOJ EHNERGII V TROPOSFERE V DIAPAZONE 0,4-2,4 MKM

FLUX SPECTRAUX D ENERGIE RADIATIVE DANS LA TROPOSPHERE ENTRE 0,4 ET 2,4 MKM

KONDRAT EV [K.YA.] ; VASIL EV [O.B.] ; CHAPURSKIJ [L.I.] ...