OTSENKA REZUL TATOV OB EKTIVNOGO ANALIZA PRIZEMNOGO DAVLENIYA DLYA RAJONOV S RAZLICHNOJ OSVESHCHENNOST YU METEOROLOGICHESKOJ SETI

ESTIMATION DES RESULTATS DE L ANALYSE OBJECTIVE DE LA PRESSION AU SOL, POUR LES REGIONS AYANT DES RESEAUX METEOROLOGIQUES DE DENSITES DIFFERENTES

ALEKSEEVA-OBUKHOVA [I.A.]