K OPREDELENIYU VOLNOVYKH I TURBULENTNYKH SOSTAVLYAYUSHCHIKH SLUCHAJNYKH GIDRODINAMICHESKIKH POLEJ PRIVODNOGO SLOYA ATMOSFERY

DETERMINATION DES COMPOSANTES ONDULATOIRES ET TURBULENTES DES CHAMPS HYDRODYNAMIQUES ALEATOIRES POUR LA COUCHE DE SURFACE AU-DESSUS DE LA MER

BENILOV [A.YU.] ; ZASLAVSKIJ [M.M.]