O VOZMOZHNOSTI OPREDELENIYA NEKOTORIKH KHARAKTERISTIK VZK PO RASPREDELENIYU RADONA V TROPOSFERE

POSSIBILITE DE DETERMINER QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA CIT D APRES LA REPARTITION DU RADON DANS LA TROPOSPHERE

VASIL EV [A.S.] ; GAZIEV [YA.I.] ; NAZAROV [L.E.] ...