PRIMENENIE DANNYKH NABLYUDENIJ SO SPUTNIKOV V CHETYREKHMERNOM CHISLENNOM ANALIZE

UTILISATION DES DONNEES DES SATELLITES POUR L ANALYSE NUMERIQUE QUADRIDIMENSIONNELLE

BELOV [P.N.]