STRATOSPHERIC SINK FOR CHLOROFLUOROMETHANES, CHLORINE ATOM-CATALYSED DESTRUCTION OF OZONE

PUITS STRATOSPHERIQUE POUR LES CHLORO-FLUORO-METHANES, DESTRUCTION CATALYTIQUE DE L OZONE PAR LE CHLORE

MOLINA [M.J.] ; ROWLAND [F.S.]